Gene Koshinski – CONCERT per a MARIMBA, COR i PERCUSSIÓ

Gene Koshinski

CONCERT per a MARIMBA, COR i PERCUSSIÓ

 

El concert per a Marimba, cor i percussió uneix dos dels instruments més ancestrals existents: la veu i la percussió que intercavien i comparteixen les funcions rítmiques i melòdiques al llarg dels quatre movimients. La marimba, com instrument solista desplega toda la versatilitat mitjançant els temps lents, amb melodies expressives i el virtuossisme rítmic en els ràpids.

El primer movimient a mode de curta introducció, dona pas a una estructura de tres movimients clássica de concert, sostés per tres pilars harmònics estructurals a partir de Mib, Re, Fa#.

I . Shout

II. Layers

III. Memento

IV. Strike

El compositor i percussionista Gene Koshinski té un extens catàleg de peces per a percussió amb certa predilecció en l’ús de la veu. Actualment és membre actiu de diferents comités i organitzacions del Percusive Arts Society i és professor en la Universitat de Minnesota.


Gene Koshinski

CONCIERTO para MARIMBA, CORO y PERCUSIÓN

 

El concierto para Marimba, coro y percusión une dos de los instrumentos más ancestrales existentes: la voz y la percusión que intercambian y comparten las funciones rítmicas y melódicas a lo largo de los cuatro movimientos. La marimba, como instrumento solista despliega toda la versatilidad a través de los tempos lentos con melodías expresivas y el virtuosismo rítmico en los rápidos.

El primer movimiento a modo de corta introducción, da paso a una estructura de tres movimientos clásica de concierto, sustentado bajo tres pilares armónicos estructurales a partir de Mib, Re, Fa#.

I . Shout

II. Layers

III. Memento

IV. Strike

El compositor y percusionista Gene Koshinski tiene un extenso catálogo de piezas para percusión con cierta predilección en el uso de la voz. Actualmente es miembro activo de diferentes comités y organizaciones del Percusive Arts Society y es profesor en la Universidad de Minnesota.