Sergio Blardony – VIAJE DE VUELTA

Sergio Blardony

VIAJE DE VUELTA

                      Textos de Pilar Martín Gila, Ovidi   i Safo

Soprà, flauta alt/piccolo, guitarra, ensemble vocal, 3 percussionistes

 

A hores d’ara la classificació per gènerè d’una composició no resulta substancial excepte per a situar l’espectador en un context des d’on començar inicialment l’ observació. En aquest sentit, Viaje de vuelta podría considerar-se dins de l’àmbit del teatre musial, si be no en un sentit estricte i tradicional – com és el cas de l’òpera i d’altres gèneres o propostes on l’acció dramàtica del llibret vertebra l’obra i la presència d’actors o actors-cantants donen consistència a l’acció teatral-, sí és possible dir que existeixen aspectes de tipus escènic de suficient relleu com per a a allunyar-la de la tradicional obra de concert.

La seua articulació es produeix al voltant de tres textos literaris de temática clàssica que ens parlen, en el context del mite, de l’amor, la guerra, la mort, la traïció, la pèrdua, el dubte, la por, l’abandonament…, i que d’alguna manera es contraposen i dialoguen entre ells.

D’una banda, en la part electrònica s’escolten fragments d’una narració in off en forma epistolar, la Carta de Penélope a Ulisses d’Ovidi, que es presenta en distints moments al llarg de tota l’obra. Un altre fragment d’aquesta mateixa carta apareix en llatí en la part de soprà i guitarra, com una pseudo cita de Hant tua Penelope, el Vers IV del llibre tercer de música xifrada per a vihuela d’Alonso Mudarra. D’una altra banda, també en la part electrònica, surgeix un poema de Safo recitat en grec, clara apel·lació a l’amor que triomfa sobre la guerra. Per últim, un text escrit expressament per a l’obra musical per la poetessa Pilar Martín Gila, i que presenta el mite- el cavall de Troia, en aquest cas- des d’una perspectiva contemporània, en la qual, allò que és rítmic i musical cobra especial relleu. Aquesta visió poètica, que emana del nostre temps, està cantada per l’ensemble vocal; la presència real, en escena, confrontada al passat, als textos clàssics que es presenten en la part electrònica i en altres presències amb connotacions espectrals.

Viaje de vuelta pot veure’s com un gran fresc musical i sonor, on es posen en joc – des de la perspectiva contemporània- no sols textos i música d’altres èpoques, sino també llengües diferents, tot inscrit en l’espai físic de la sala. Aquest últim aspecte, l’espaial, és un altre dels elements esencias que articulen l’obra. Així, la distribució dels intérprets en diferens llocs i els seu moviment en l’escena (i fora d’ella), determinaran una espècie de dramatúrgia que té vestigis de ceremonial pagà i en la qual participen – a mode de personatges- part del conjunt instrumental i vocal.

També l’electrònica juga amb el terreny de l’espai, amb una configuración quadrafònica en la qual, la distribució de les veus i els seus diferents processaments elaboren una realitat sonora que contribueix a donar sentit i jugar en llocs específics del transcòrrer narratiu. Un trajecte que se’ns presenta com un viatge sonor, literari i visual pel mite clàssic i la seua visió contemporània; les veus de l’home antic i del modern, com diferents perspectives del drama humà.

Sergio Blardony

 

 

TEXT POÈTIC

Venga, cuenta lo de aquel caballo que destruyó Ilión.

Nombra los jinetes

que cerraron el pecho.

Cuenta el engaño

las puntas, la forma,

el hueco del corazón.

 

Y canta ahora el sueño de sus domadores.

 

 

Fitxa artística i técnica

 

Soprà: Cristina Martínez

Guitarra: José Luís Silvaje

Flauta: Montserrat López

Veus: Ensemble Vocal: Llum Lluch, Victoria Ferrando, Begoña Pérez, Neus Pla

Carla Soriano, Cristina Tortosa, Gloria Marí, Alicia Arnau

Vicent Gil, Pepe Mira, Vicente Juan

Angel Colomina, Javier Giner, Josep Ignasi Ripoll

 

Percussió: Projecte SOXXI:Jordi Sanz, Dani Bresó, Óscar Martí i Joan Soriano.

 

Direcció: Francisco M. Tortosa

 

Recitació enregistrada: Bernardo Souvirón i Nuria Ruiz de Viñaspre

Planificació escència: Sergio Blardony

Difusió sonora: Jordi Sanz

Il·luninació: Javi Mollà


 

Sergio Balrdony

VIAJE DE VUELTA

Textos de Pialr Martín Gila, Ovidio y Safo

Soprano, flauta alto/piccolo, guitarra, ensemble vocal, 3 percusionistas

 

La clasificación en tal o cual género de una obra no resulta hoy sustancial salvo para situar al espectador en un contexto desde donde colocar inicialmente su observación. En este sentido, Viaje de vuelta podría considerarse dentro del ámbito del teatro musical, si bien no en un sentido estricto y tradicional –como en el caso de la ópera y otros géneros o propuestas donde la acción dramática del libreto vertebra la obra y la presencia de actores o actores-cantantes dota de consistencia a lo teatral–, sí es posible decir que existen aspectos de tipo escénico de suficiente relieve como para apartarla de la tradicional obra de concierto.

Su articulación se produce en torno a tres textos literarios de temática clásica que nos hablan, en el contexto del mito, del amor, la guerra, la muerte, la traición, la pérdida, la duda, el miedo, el abandono…, y que de alguna forma se contraponen y dialogan entre ellos. Por un lado, en la parte electrónica se escuchan fragmentos de una narración in off en forma epistolar, la Carta de Penélope a Ulises de Ovidio, que se presenta en distintos momentos a lo largo de toda la obra. Otro fragmento de esta misma carta aparece en latín en la parte de soprano y guitarra, como una pseudo cita de Hanc tua Penelope, el Verso IV del Libro tercero de música en cifra para vihuela de Alonso Mudarra. Por otro lado, también en la parte electrónica, emergerá un poema de Safo recitado en griego, clara apelación al amor que triunfa sobre la guerra. Por último, un texto escrito ex profeso para la obra musical por la poeta Pilar Martín Gila, y que presenta el mito –el caballo de Troya, en este caso– desde una perspectiva contemporánea, en la que lo rítmico y lo musical cobran especial relieve. Será esta visión poética, que emana de nuestro tiempo, la que cante el ensemble vocal; la presencia real, en escena, confrontada al pasado, a los textos clásicos que se presentan en la parte electrónica y en otras presencias que tienen algo de espectral.

Volviendo al inicio del comentario, Viaje de vuelta podría verse como un gran fresco musical y sonoro, donde se ponen en juego –desde la perspectiva contemporánea– no sólo textos y música de otras épocas, sino también lenguas diferentes, todo ello inscrito en el espacio físico de la sala. Este último aspecto, el espacial, es otro de los elementos esenciales que articulan la obra. Así, la distribución de los intérpretes en diferentes lugares y su movimiento en la escena (y fuera de ella), determinará una especie de dramaturgia que tiene algo de ceremonial pagano y en la que participan –a modo de, digamos, personajes– parte del conjunto instrumental y vocal. También la electrónica juega en el terreno de lo espacial, con una configuración cuadrafónica en la que la distribución de las voces y sus diferentes procesamientos elaboran una realidad sonora que contribuye a dar sentido y situar en lugares específicos el transcurrir narrativo. Un trayecto que se presenta como viaje sonoro, literario y visual por el mito clásico y su visión contemporánea, las voces del hombre antiguo y el moderno, como diferentes perspectivas del drama humano.

Sergio Blardony